Jellemzök - American Staffordshire Terrier HU

Title
Direkt zum Seiteninhalt
Szín: Minden szín megengedett, kivéve a tiszta (80%-nál több) fehéret, a mályvaszínt és a fekete-cser összeállítást. Leggyakoribb színek a csíkos különbözô árnyalatai, és a sárgától a vörösig terjedô színek
Test: Széles, mély mellkas. Jól ívelt, zárt bordák. Jól izmolt, erôs vállak, meredek lapockák. Nehéz, izmos, közepesen hosszú, kissé ívelt nyak. Rövid és széles, izmos hát, amely enyhén ívelt a martól a farig.
Fej: közepes hosszúságú, széles és erôs. A rágóizmok kidomborodnak. Egy jó fej szembôl nézve ettôl teljesen kereknek látszik. Oldalról nézve a fej kétharmadát a koponya, egyharmadát az orr teszi ki. A fej alsó és felsô vonala kismértékben összetartanak. Ha ez az összetartás nagymértékû, akkor az alsó állkapocs erôtlen. Ettôl az orr hosszúnak és keskenynek tûnik. Ha határozott stop hiányában a homlok lapos, akkor a fej rókaszerûvé válik. A fej álljon arányban a testtel.
Az amstaff életteli és bátor kutya. Ennek megfelelôen éber, figyelmes. Füleit hegyezi, szemei kutatóak. Homlokának feszült ráncaival és fürkészô tekintetével együtt arca hihetetlenül kifejezô. Egy szemét lesütô, fejét kapkodó kutya teljes mértékben atipusos.
Nyak: nehéz és erôs, enyhén ívelt. Közepes hosszúságú.
A nyak hossza azonos a fej teljes hosszával. Egy aránytalanul hosszú és vékony nyakú kutya általában is erôtlen benyomást kelt, míg egy rövid nyakú, egyébként is szinte mindig „angol bulldogszerû” egyedbôl hiányzik a mozgékonyság és az elegancia.
Váll: erôs és izmos. A lapockák szélesek és lejtenek.
A korrekt vállban a lapocka felsô vége hátranyúlik, ettôl alsó vége kifejezett szöget zár be a felkarcsonttal. Ez megegyezik a hátsó láb térdízületének szögével. A lapocka hosszú és széles, így az izmok arányosan oszlanak el rajta. Ha a lapocka felsô vége elôrenyúlik, a felkarcsonttal a kívánatosnál nagyobb, nyitottabb szöget zárnak be. Ettôl a mellsô végtag lépéshossza lerövidül. Ha a lapocka rövid és meredek, az izmok kötöttnek tûnnek. Ezt „nehéz vállnak” hívjuk.
Ha a lapockák szétállnak, a felületes szemlélônek a kutya frontja szélesebbnek tûnik. Valójában nem mellkasa fejlettebb, hanem vállai tartanak szét. Ez mindig együtt jár a nem eléggé feszes könyékkel, a mellsô lábak keverô mozgásával.
Hát: meglehetôsen rövid. Enyhén lejt a martól a farig, míg a fartól finom és rövid lejtéssel ér el a faroktôig.
A törzshossz (a szegycsont-ülôgumó távolsága) nagyjából megegyezik a marmagassággal. Az amstaffot emiatt quadratikus felépítésûnek nevezzük. Egy hosszú hátú egyednek általában mozgásában is problémák jelentkeznek. Ha a hátvonal a far irányában emelkedik, az komoly hibának számít.
A hátnak enyhén íveltnek kell lennie. Ez az ív adja meg a szükséges erôt akkor, ha a kutyának gyorsan és erôvel kell mozognia. Ha a hát teljesen egyenes, az eb képtelen komoly, hosszantartó erôkifejtésre.
Farok: a testhez képest rövid, alacsonyan tûzött, elkeskenyedô. Nem görbül, vagy a hát felett hordott.
A farok a gerinc meghosszabbítása. Ha a farok hosszú, a törzs is az. Ha a farok erôtlen és görbe, a kutya teste sem lehet korrekt. A jó farok nyugalmi állapotban alig éri el a csánkot. Enyhén ívelt, mozgás közben gazdája nem emeli a vízszintes fölé, és izgalmi állapotban sem hajlik a hát fölé. Soha nem húzza a lábai közé! Ez a gyávaság jele, ami egy amstaffnál elképzelhetetlen.
Lábak: a mellsôk egyenesek, nagy vagy kerek csontozatúak, egyenes csüddel. A mancsok semmiféle elhajlása nem lehetséges. A hátsó végtagok nagyon izmosak, alacsony csánkkal, nem fordulnak se be-, sem kifelé. A mozgás ruganyos, gördülô vagy poroszkáló jelleg nélkül.
Hibák: Túldimenzionált, a testtel nem arányos méretû vagy éppen erôtlen fej. Keskeny agykoponya. Lapos homlok, kevéssé kifejezett stop. Hússzínû orr. Sötét kutyánál világos (sárga) szemek. Közelülô vagy túlságosan nagyméretû szemek. Rózsaszín szemhéj. Elkeskenyedô, hosszú, erôtlen arcorri rész. Gyenge, keskeny alsó állkapocs. Lógó ajkak. Tehénfül.
Zurück zum Seiteninhalt